Nasz system New Event Management
to:

Elastyczność

System jest budowany w oparciu o indywidualne potrzeby klientów. Ty decydujesz jak zarządzacie
eventem: typy i rodzaje eventów, funkcja hamonogramu, statusy, zadania, oferty - tak jak lubisz.

Kalendarz:

Kontroluj i planuj.

Kalendarz zawiera wszystkie informacje dotyczące wszystkich wydarzeń Twojej firmy tj. eventy,
wypożyczenia, urlopy, spotkania itp. Dzięki temu wiesz, co, gdzie i kiedy. Doskonale wyróżnione
Etapy każdego eventu, które sam definiujesz i określasz ich widok.
Szybki dostęp do podstawowych informacji, nadal na stronie kalendarza wskazując wybrane wydarzenie.

- wszystko w jednym miejscu
- wiedza o działaniach pracownikow
- status / etap każdego wydarzenia

Wydarzenia

Moduł Eventy pozwala na kompleksowe zaplanowanie wydarzenia od etapu oferty do etapu rozliczenia projektu.
Znajdziesz tam min.:

- Dostęp do informacji dla wszystkich pracowników zaangażowanych w projekt
- Planowanie Personelu, Floty oraz Elementów z Twojego Magazynu
- Rezerwacje sprzętowe w elastycznych godzinach
- Informacja o zewnętrznych dostawcach wspierających nas w evencie
- Indywidualna checklista/zadania do każdego wydarzenia - nie zapomnisz już o niczym
- Miejsce Eventu - korzystasz z Bazy Miejsc, opisów, danych technicznych i zdjęć
- Oferta połączona z wydarzeniem
- Powiadomienia o zmianie Wydarzenia
- Finansowe zestawienie Eventu
- Rozliczenie pracowników na Evencie

Magazyn

Magazyn jest bazą danych Twojego sprzętu, który pozwala efektywnie kontrolować stany magazynowe, informuje o rotacji sprzętu,
czyli wiesz co jest na stanie, co wyjechało i kiedy wróci. Kontrolujesz planowanie sprzętu na wydarzenia, ich stan, ważne dodatkowe informacje.

- Zorganizuj magazyn według wybranych kategorii: modele, egzemplarze, kody urządzeń, numery seryjne
- Podzielisz sprzęty na Wiele Magazynów
- Sprawdzaj na bieżąco dostępność sprzętu.
- Planuj sprzęt na podstawie zapotrzebowania analizowanego przez system,
- Kontroluj wypożyczenia, wydania, przyjścia i stany magazynowe,
- Koncentruj się na eventach, ogranicz czas pracy na magazynie do minimum poprzez system
- Wiele stawek do jednego sprzętu
- Dołącz informacje o sprzęcie i instrukcje.
- Panujesz nad jakością sprzętu , kontroluj akcje serwisowe i ich statusy,
- Gwarantuj 100% dostępności sprzętu, kontroluj i korzystaj ze stanów magazynowych Twoich partnerów,

Rezerwacja sprzętów

Połączenie Wydarzeń i Magazynu.

- Zaplanujesz Event, sprawdzisz dostępność sprzętów.
- Dostaniesz z wyprzedzeniem informację o brakach.
- System pozwoli zaplanować sprzęt w różnych terminach w ramach tego samego wydarzenia.
- Zaplanujesz rezerwacje od dostawców