Wersja 4.0 (05.12.2022r.) Instrukcja w .pdf

Wersja mobilna w przeglądarkach na telefonach (wersja 1.0), dopasowanie najważniejszych modułów systemu NEW do przeglądarek w telefonach oraz tabletach.

Statusy sprzętów w rezerwacji – możliwość nadawania indywidualnego statusu do każdego zarezerwowanego sprzętu w wydarzeniu

Blokowanie sprzętu w packliście przy dodatkowych uprawnieniach – blokada spowoduje brak możliwości dodania nowego sprzętu bez wiedzy osoby blokującej

Historia dodawania/usuwania Egzemplarza w Modelu – historia dodawania i usuwanie konkretnych egzemplarzy

Termin Płatności dodany do oferty, możliwość ustawienia domyślnego dla wszystkich w: ustawienia – oferty – Termin Płatności

Wydruk pozycji magazynowych ze zdjęciami – przygotowanie podręcznej księgi z kodami do wydań, przyjęć.

Zapis w historii wydarzenia o wysłaniu powiadomienia do ekipy oraz nowy widok strony

Nowe pole – notatka/info w urlopach, możliwość dodawania urlopów trwających króce niż dzień

Dodawanie zgłoszeń/usterek we flocie z historią zgłoszeń

Dodanie zakładki Mój Terminarz (pracownik może sprawdzić swój udział w eventach w skali miesiąca)

Dodanie zakładki Mój Terminarz Plan Dnia - widok etapów wszystkich wydarzeń w podziale na dni, etap i przypisaną rolę.

Optymalizacja działania zakładek Ekipa i Flota – widok przy wielu etapach, zachowane ostatnie filtry, suwak do przesuwania listy pracowników.

NOWY Moduł Rozliczeń - dodaliśmy możliwość wielu stawek dla pracownika

Wersja 3.1 (05.07.2022r.)

Blokowanie grup sprzętowych (paklist)

Możliwość edycji stawek VAT w transporcie i obsłudze

Uzupełnienie pozycji zapisujących się w historii

Poprawki

Wersja 3.0 (25.04.2022r.)

Wiele magazynów - nowa usługa płatna pozwalająca na tworzenie wielu magazynów, wydawanie i przyjmowanie sprzętu na wybrany magazyn, przesunięcia międzymagazynowe sprzętu oraz wiele funkcjonalności z nią połączonych

Przy dodawaniu egzemplarza od razu określa się do którego magazynu ma przynależeć. Przy imporcie sprzętu wskazanie, do którego magazynu importujemy.

Funkcję dodawania/usuwania sprzętu ilościowego - wskazanie z jakie magazynu usuwamy lub do jakiego dodajemy

Edycja ilości w magazynach - Funkcja przesunięć, czyli za każdym razem wybieramy skąd jedzie i dokąd przesuwamy sprzęt

Przesunięcie magazynowe w formie wydania/przyjęcia z opcją wyszukiwania w magazynie sprzętu.

Wydanie i przyjęcie do/z konkretnego magazynu i ta informacja zapisywana w bazie. Lista sprzętu do wydania ograniczona do konkretnego magazynu.

Przy kasowaniu wydania/przyjęcia cofnięcie sprzętu do konkretnego magazynu lub na event. Podobnie przy kasowaniu eventu/wypożyczenia. Blokowanie możliwość kasowania wydania/przyjęcia jeśli sprzęt był już wydawany dalej. Odpowiedni komunikat po kasowaniu, gdzie cofnęło sprzęt.

W modelu lista sprzętów, gdzie co obecnie się znajduje i ile sztuk.

W modelu i egzemplarzu historia wydań i przyjęć

Sprzęt na eventach - lista eventów przy modelu, ile zostało wydanych na wydarzenie.

Zablokowane ilości, żeby nie można było wydać/przyjąć więcej niż jest

Wysyłanie na serwis - Informacja na liście sprzętu ile w konkretnym magazynie jest sprzętu w serwisie i w którym jeśli jest więcej niż jeden.

Po kliknięciu w pole "na eventach" w magazynie ogólnym pojawia się okno z informacją jaki sprzęt gdzie aktualnie się znajduje.

Na liście sprzętu egzemplarzowym zostało dodane dodatkowe pole z informacją gdzie aktualnie się znajduje. Podobnie w szczegółach egzemplarza.

Informacje magazynowe - gdzie w danym magazynie leży dany sprzęt - czyli takie krotki model sprzętu- dodane do importu w excelu

Przy wprowadzaniu nowego sprzętu obowiązkowy wybór konkretnego magazynu

Całkowita przebudowa systemu wydań i przyjęć magazynowych

Oferty

Ułamkowe dni pracy
Brak Vat-u przy ofertach Euro - oznaczenie w stawkach/cenach

Magazyn

Dodanie kolumny w excelu do importu „widoczny w ofercie”
Dodanie kolumny w magazynie wewnętrznym widoczne w magazynie, widoczne w ofercie

Zestawienie - jak wybrane sprzęty zachowują się w wybranej dacie

Uzupełnienie tłumaczenia na język angielski

Historia logów w sprzęcie (utworzenie sprzętu, egzemplarza, przesunięcia, miany, itp.)

Export Cennika do excela z podmodułu CENY

Export do arkusza excel zestawienia zajętości sprzętu (zielony kalendarz przy sprzęcie)

Import - rozbudowany import o wiele magazynów, miejsce w magazynie, uwagi, opis, informacje

Wydarzenie (Event, Wypożyczenie)

Checkboksy do hurtowego zaznaczenia sprzętów do przenoszenia między grupami
Packlista - podział na podgrupy jak w magazynie
Sortowanie sprzętu do Packlisty
Historia zmian w harmonogramie - uzupełniona o dodatkowe logi jak miana ilości sprzętu ekipy, itp.
Dodanie Wagi sprzętu w Wypożyczeniu
Dane kontaktowe do pracowników dodanych do eventu - nowa kolumna
Klikalność klienta (aktywny link) w wypożyczeniu
Dodatkowa kolumna w dodawaniu ekipy - Pracownik/Pracownik zewnętrzny
Wartość sprzętu na packliście - możliwość wydrukowania drugiej packlisty z wartością sprzętu

Pozostałe

Możliwość kopiowania głównej wartości % prowizji do pozostałych pól - Prowizja PM
Widok nazw wydarzeń na paskacj w kalendarzu - powiązanie z możliwością edyzji własnych wydarzeń
Informacja w kalendarzu jeśli jest ustawiony filtr
Dodatkowa kolumna Serwis w arkuszu w Magazynie Wewnętrznym przy sprzęcie (arkusz>

Nowy raport finansowy - podsumuje cały rok, dostępny tylko dla wybranych grup użytkowników

Poprawki

Wyświetlanie wszystkich modeli w Module ceny
Daty w urlopie - usunięcie błędu daty
Dodanie pojazdu do oferty - uzupełnienie błędnej funkcji
Odświeżenie packlisty po przeniesieniu z jednej grupy do drugiej
Komunikat o pokrywaniu się czasu pracy przy dodawaniu pracownika do eventu
Usprawnienie tworzenia konfliktów
Powiadomienia mailowe o przydzieleniu do zadania
Kopiowanie ekipy z eventu na event
Optymalizacja Scrollowania sprzętów w magazynach w miarę ładowania kolejnych
Optymalizacja funkcjonowania harmonogramu
Usunięcie błędów przy przenoszeniu sprzętów pomiędzy grupami
Usunięcie błędów przy tworzeniu konfliktów
Drobne poprawki w wyświetlaniu sprzętów w Packlista - cały sprzęt, usunięcie duplikatów
Drobne błędy przy warunkach Statusów Eventu - możliwość kasowania Ekipy
Uzupełnienie modułu „ceny" o liczbę wyświetlanych ilości stawek i cen na jednej stronie oraz ich edycji
Optymalizacja Duplikacji ofert
Dodawanie obsługi w ofercie poprzez DODAJ - koniecznośc wskazania etapu
Możliwośc wyłączenia wyświetlania z szablony oferty kolumny LICZBA
Uzupełnienie funkcji numeracji faktur zaliczkowych
Możliwość blokady wpisów użytkowników po zmianie statusu eventu